EPD - HET ECOLABEL VOOR PRODUCTEN

ALLES WAT JE MOET WETEN OVER MILIEUPRODUCTVERKLARINGEN

VAN GRONDSTOF TOT RECYCLING - ALS MILIEUEFFECTEN WORDEN GEDOCUMENTEERD


Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor ons leven, ons werk en vooral onze toekomst. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bewuster omgaan met het milieu bij de aankoop van producten steeds populairder wordt. EPD's zijn een nuttig instrument om de milieu-impact van producten te beoordelen.

De TROX Group ontwikkelt milieuvriendelijke producten als onderdeel van haar duurzaamheidsstrategie. Door het opstellen van milieuproductverklaringen stelt het bedrijf een transparante norm voor klanten. Op deze pagina vind je informatie over de betekenis, creatie en voordelen van EPD's die TROX al aanbiedt.

WAT ZIJN EPD'S
 


Ontdek meer

WAAROM HEB JE EPD'S NODIG?

 

Ontdek meer

WAT ZIJN DE CRITERIA

 

Ontdek meer

EPD'S VAN TROX
   


Ontdek meer

DOWNLOAD DE GESCHIKTE EPD

 

Ontdek meer

BEKIJK HET WEBINAR

 

Ontdek meerWAT ZIJN EPD'S?

WANNEER DE MILIEUEFFECTEN VAN PRODUCTEN WORDEN GEDOCUMENTEERD

De afkorting EPD is afgeleid van "Environmental Product Declaration". Het is een documentatie van de milieueffecten van een product gedurende zijn levenscyclus. Een EPD is gebaseerd op een analyse die rekening houdt met alle milieu-invloeden langs de waardeketen. Het document bevat gedetailleerde informatie over de milieu-invloeden van het product.

Wanneer een EPD wordt opgesteld worden emissies, energie- en waterverbruik en afval opgenomen. Het "wieg tot graf"-principe toont alle milieu-invloeden van grondstof tot afvalverwerking. Het EPD moet worden onderzocht door externe instanties en is vijf jaar geldig.

EPD Kreis Kreislauf Herstellung

HOE WORDEN EPD'S GEMAAKT

EN WAAROM ZIJN ER REGELS VOOR PRODUCTCATEGORIEËN?

Om een goede vergelijking mogelijk te maken is het noodzakelijk om rekening te houden met gereguleerde internationale normen en standaarden. De internationale normen voor het opstellen van EPD's zijn de normen EN 15804, ISO 14025 en ISO 14044 die als basis dienen voor het opstellen van EPD's Product Category Rules (afgekort PCR).

Deze productcategorieregels definiëren gestandaardiseerde aannames voor de berekening van EPD's. PCR's evalueren alles van toepassingsgebied tot relevante impactcategorieën voor producten. Het PCR bestaat uit twee delen: Deel A met gestandaardiseerde rekenregels voor levenscyclusbeoordeling en documentatie en deel B met de specifieke productvereisten.

Als er geen geschikt PCR bestaat kunnen fabrikanten samenwerken met een EPD-programmahouder om de nodige gegevens te verzamelen. Hierdoor kan alsnog een nieuwe PCR ontwikkeld en geleverd worden.

Laptop EPD Kreislauf Produktkategorieregeln

WAAROM HEB JE EPD'S NODIG?

DUURZAME PRODUCTEN VOOR DUURZAME GEBOUWEN

EPD's bieden een reeks voordelen op verschillende niveaus. In de bouw wordt meer nadruk gelegd op duurzaamheidsnormen door planners, architecten en bouwbedrijven. Sinds certificeringssystemen zoals DGNB, LEED of BNB zijn EPD's belangrijke criteria voor openbare aanbestedingen.

Productdocumentatie vereenvoudigt niet alleen de ecologische beoordeling. EPD's bieden ook een toenemend concurrentievoordeel bij het toekennen van toekomstige projectcontracten. Bovendien maken ze het mogelijk om potentiële verbeteringen binnen de toeleveringsketen te visualiseren. Het aanmaken van EPD's wordt steeds meer gestimuleerd door de wettelijke vereisten die in sommige Europese landen gelden.

Een EPD is een duidelijke mogelijkheid om klanten te informeren over de milieu-impact van een product en de productie ervan. Bij TROX worden ze ook intern gebruikt om materiaalaanpassingen of productinnovaties te stimuleren.

Gebäude Grün Modell eines Wohnkomplexes EPDEVALUATIECRITERIA - WELKE GEGEVENS WORDEN GEMETEN?

Wat zit er achter een EPD?

Een belangrijke factor in EPD's is de registratie van de uitstoot van broeikasgassen, die gebaseerd is op de normen van het internationale 'GREENHOUSE GAS PROTOCOL'. Dit omvat niet alleen C02-emissies, maar ook andere milieubelastende gassen zoals zwavel-, fluor- en chloorverbindingen of stikstofoxiden.

Het GHG-protocol maakt onderscheid tussen directe emissies die worden gegenereerd tijdens de productie door het bedrijf, indirecte emissies door energieverbruik en andere emissies die worden veroorzaakt door de inkoop van hulpbronnen, het transport en de verwijdering van een product. Deze drie gebieden worden Scope 1, 2 en 3 genoemd.

Maar ook andere milieu-invloeden worden meetbaar gemaakt in een EPD. Deze omvatten bijvoorbeeld waterverbruik, milieuvervuiling veroorzaakt door erosie, watervervuiling of gezondheidseffecten die optreden tijdens de inkoop van grondstoffen, productie en verwijdering van het product.


HOE KAN DIT BEREKEND WORDEN?

DATABASES VORMEN DE BASIS VOOR DE DUURZAAMHEIDSEVALUATIE

EPD's zijn een belangrijk instrument om de milieu-impact van een product te beoordelen op basis van een levenscyclusanalyse (LCA). De verificatie van een EPD wordt uitgevoerd door een erkende levenscyclusbeoordelaar, zodat de berekening gebaseerd is op uniforme normen en vergelijkbaarheid mogelijk wordt. Dit creëert een concurrentiesituatie die aanzet tot het verbeteren van de ecologische voetafdruk van een product; van aankoop tot verwijdering.

Aan de hand van een voorbeeldproduct toont onderstaande tabel alle modules die zijn opgenomen in de berekening van het EPD (C02-eg is hier slechts een voorbeeldeenheid). De basis voor de berekening zijn milieueffectdatabases zoals ecoinvent of Ökobaudat. Het resultaat is gebaseerd op de verstrekte gegevensreeksen over materialen en hun milieufactoren gedurende de levenscyclus van het product.

EPD'S VAN TROX

ER ZIJN AL MEER DAN 50 PRODUCTSERIES GEDOCUMENTEERD

TROX biedt milieuproductverklaringen voor meer dan 50 productseries, waaronder brand- en rookafvoerkleppen, X-FANS, regelunits, jalouziekleppen en filters. Verdere EPD's zijn in ontwikkeling en zullen in de toekomst beschikbaar zijn voor bijna alle producttypes.

Voor het maken van EPD's werkt TROX samen met EPD Norge en het ECO platform. Het ECO platform is een erkende Europese standaard met hoge kwaliteitsnormen en EPD Norge is een expert in ventilatie- en airconditioningproducten. Het ECO-platform kan worden gebruikt om EPD's te creëren voor Europese projecten en de naleving van hoge kwaliteitsnormen te garanderen.

EPD EN Where safety meets sustainability FK2-EU epd-norge certified

DE REEDS AANWEZIGE TROX-EPD'S VINDT U HIER

De geverifieerde milieuverklaringen van TROX zijn beschikbaar als een certificaat op de betreffende productpagina. Hierdoor zijn ze gemakkelijk toegankelijk en kunnen ze direct worden gedownload. Verder kunnen de documenten ook direct worden gedownload voor alle beschikbare producten.


DOWNLOADS

  • Luchtroosters
  • Jalouziekleppen
  • Geluiddempers
  • Brand- en rookbeveiliging
  • Regelsystemen
  • Filterunits en filterelementen
  • Luchtbehandelingskasten
  • X-FANSWEBINAR PRODUCTDUURZAAMHEID EN MILIEUPRODUCTVERKLARINGEN (EPD'S)

LAAT JE BINNEN 40 MINUTEN VOLLEDIG INFORMEREN

Milieuproductverklaringen (EPD's) geven een neutrale weergave van de milieugegevens van producten. Ze vormen daarom een belangrijke factor in duurzame productontwikkeling.

Dit alles doet de vraag rijzen: 'Met welke andere onderwerpen moet naast EPD's rekening worden gehouden om succesvol en duurzaam te kunnen opereren?'

In dit webinar verkennen we deze vraag en lichten we de aanpak van TROX toe.

► bekijk nu het Webinar! ►►

HEEFT U NOG VRAGEN? WE STAAN VOOR U KLAAR.

Neem voor meer informatie contact met ons op. We staan u graag te woord voor vrijblijvend advies.

Uw contactpersoon: Bryam Zegwaard (Technisch Adviseur Klimaattechniek)

E-Mail: Bryam.Zegwaard@troxgroup.com

Telefoon: 0183 - 767 315

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Deel deze pagina

Beveel deze pagina aan

U kunt deze pagina delen door de link te delen.

Velden met een ster (*) zijn verplichte velden.

Contact

Bedankt voor uw bericht!

Uw aanbeveling is verzonden naar de ontvanger.

Contact

Wij zijn er om u te helpen.

Geef alstublieft het onderwerp van uw vraag en uw contactgegevens.
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399

Velden met een ster (*) zijn verplichte velden.

Contact

Bedankt voor uw bericht!

Uw bericht is ontvangen door ons Service Center en wordt verwerkt.
Onze service-afdeling neemt contact met u op.
Als u algemene vragen over onze producten en services heeft, kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399

Contact

Wij zijn er om u te helpen.

Geef alstublieft het onderwerp van uw vraag en uw contactgegevens.
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399

Attachment (max. 10MB)

Velden met een ster (*) zijn verplichte velden.

Contact

Bedankt voor uw bericht!

Uw bericht is ontvangen door ons Service Center en wordt verwerkt.
Onze service-afdeling neemt contact met u op.
Als u algemene vragen over onze producten en services heeft, kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399