DUURZAAMHEID - ONS STATEMENT

ONZE DOELEN, ONZE ACTIES EN ONZE PRESTATIES

ONZE VISIE

De TROX Group, eigendom van de stichting, definieert duurzaamheid als onderdeel van haar bedrijfs-DNA. Sinds 1951 heeft het lang gevestigde bedrijf TROX zich gericht op innovatie, duurzaamheid en efficiëntie - gecombineerd met maatschappelijk verantwoord handelen. TROX biedt componenten en systemen die optimaal gebruik maken van de beschikbare hulpbronnen en een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van het klimaat in hun gehele waardeketen. Duurzaamheid ligt aan de basis van ons handelen, het is een groeimotor en vormt tegelijkertijd een groot deel van onze verantwoordelijkheid.

"WE WORDEN 10 JAAR EERDER KLIMAATNEUTRAAL* DAN VEREIST DOOR DE EU"

* Scope 1, 2, 3 upstream (klik op knop voor uitleg)

Scopes definiëren de gebieden waarin bedrijven CO2 uitstoten. Volgens het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) zijn er drie gestandaardiseerde categorieën binnen de waardeketen:

Scope 1 omvat de directe emissies binnen het bedrijf. Scope 2 registreert de indirecte uitstoot van energieleveranciers en Scope 3 beschrijft de uitstoot van de toeleveringsketen.KLIMAATNEUTRAAL* IN 2040!

Bij TROX zijn milieu- en sociale verantwoordelijkheid en winstgevende groei geen conflicterende doelen. Omdat continue verbeteringen onze toekomstige levensvatbaarheid garanderen. Het gaat om meer dan het besparen van energie, het verminderen van waterverbruik of het minimaliseren van afval. Om te voldoen aan onze ambitie om klimaatneutraal* te zijn in 2040, benutten we consequent al onze ondernemerskansen op weg naar een duurzaam productieve toekomst. (* Scope 1, 2, 3 upstream)

DOELSTELLINGEN VOOR
DUURZAME ONTWIKKELING

Als wereldwijd actieve TROX Group is onze duurzaamheidsstrategie gebaseerd op de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Sommige van deze doelen maken al lang deel uit van onze waarden, zoals duurzamere economische ontwikkeling, technische innovatie, energie-efficiëntie en, het allerbelangrijkste, menselijk welzijn.

Aktionsfelder SDGs en

STRATEGISCHE ACTIEGEBIEDEN

Onze 360° duurzaamheidsaanpak omvat 6 gedefinieerde strategische actiegebieden die bijna alle 17 duurzame ontwikkelingsdoelen omvatten. Om deze doelen te bereiken, willen we de enorme uitdagingen van onze tijd aangaan en een actieve rol spelen in het vormgeven van duurzaam leven, werken en economische activiteiten.

Vergroot de afbeelding

DE TROX ONDERNEMING

TROX is wereldwijd marktleider in de ontwikkeling, productie en verkoop van componenten, units en systemen voor de ventilatie en airconditioning van ruimtes, inclusief brandbeveiliging en rookafvoer technologie. TROX producten worden milieuvriendelijk geproduceerd, zijn energiezuinig en zorgen voor een vraaggestuurde werking.

Met 33 dochterondernemingen in 28 landen op vijf continenten, 20 productievestigingen en verdere importeurs en vertegenwoordigers, is het bedrijf aanwezig in meer dan 70 landen. De TROX Group heeft momenteel wereldwijd meer dan 4.800 werknemers en een jaarlijkse omzet van ongeveer 670 miljoen euro.

HEINZ-TROX-FOUNDATION

De stichting is het levenswerk van onze oprichter, Heinz Trox. Door de oprichting van de stichting in 1991 verzekerde hij het voortbestaan van TROX GmbH als een onafhankelijk bedrijf. Het doel van de stichting is de bevordering van wetenschappelijke projecten op het gebied van ventilatie- en airconditioningstechnologie en de ondersteuning van sociale en culturele activiteiten.

De Heinz Trox Stichting bezit 94% van de aandelen in TROX GmbH, dat gevestigd is in Neukirchen-Vluyn op de linkeroever van de Nederrijn. De participaties van de stichting in de TROX GROUP zijn haar belangrijkste activa; de dividenduitkering vormt de economische basis voor haar sponsoractiviteiten.

Meer informatie is hier te vinden.

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2022

ELK JAAR OPNIEUW - ONS DUURZAAMHEIDSVERSLAG

Klimaatneutraliteit en duurzaamheid zijn al lang stevig verankerd als bedrijfsdoelstellingen bij TROX. Sinds 2019 produceert TROX een jaarlijks duurzaamheidsrapport met uitgebreide informatie over de behaalde successen en de reeds geïnitieerde en geplande maatregelen voor de toekomst. Er is een speciale klimaatformule ontwikkeld om de inzet van TROX te illustreren.

"TROX is een zeer betekenisvol bedrijf dat duurzaam handelt in twee opzichten - voor de gezondheid en voor het milieu. Dit volgt onze traditie, die zich altijd heeft gericht op kwaliteit, duurzaamheid, efficiëntie, innovatie en maatschappelijk verantwoord handelen," legt Christine Roßkothen, Hoofd Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, uit.

Download hier ons laatste duurzaamheidsrapport!Logistik und Beschaffung

INKOOP

We kunnen onze duurzaamheidsdoelen alleen bereiken door onze leveranciers erbij te betrekken. Daarom zullen we tegen 2025 minstens 90% van alle leveranciers controleren op hun duurzaamheid. Tegelijkertijd is 100% van de kernleveranciers verplicht om hun CO2-voetafdruk transparant te maken, zodat we hun duurzaamheid kunnen beoordelen.

 • Ondersteunen van onze leveranciers bij het implementeren en naleven van de duurzaamheidseisen van TROX

 • Uitbreiding van duurzaamheidsmeting en -beoordeling van onze leveranciers via platforms zoals IntegrityNext
 • Beoordeling van alle leveranciers door middel van risicoscreening
 • Verplichting van leveranciers om te voldoen aan onze gedragscode voor leveranciers en onze algemene voorwaarden
 • Gezamenlijke ontwikkeling van een actieplan en maatregelen
 • Meer inkoop van recyclebare verpakkingen
 • Meer duurzaamheidstrainingen voor inkopers en leveranciers
 • "Think global - act local" - Geef de voorkeur aan lokale leveranciers om CO2-transportemissies te verminderen
 • Meer gebruik van groene energie en bevordering van een gecertificeerd energiebeheersysteem voor leveranciers

PRODUCTEN

Een aanzienlijk deel van de ecologische voetafdruk van TROX wordt bepaald door de producten zelf. Onze componenten en systemen voorzien mensen van schone en optimale lucht en maximaliseren tegelijkertijd de veiligheid (brandbeveiliging). TROX producten zijn duurzaam, energie-efficiënt en circulair.

 • Meer dan 500 miljoen mensen* wereldwijd profiteren van TROX ventilatie- en brandbeveiligingsproducten (*schatting gebaseerd op onze verkoopvolumes)

 • Vermindering van energie-eisen door vraaggestuurde controle
 • Maximaliseren van de totale energie en hulpbronnen efficiëntie
 • Optimalisatie van producten en systemen voor deellast werking
 • BREEAM (British Research Establishment Environmental Assessment Method) is een certificeringsysteem dat de duurzaamheid van het ontwerp van gebouwen en de milieu-impact van producten in gebouwen beoordeelt. TROX producten kregen een positieve beoordeling in zes van de negen categorieën.

PRODUCTIE

We leggen grote nadruk op het zorgvuldig gebruik van grondstoffen, energie en water. Dit omvat ook het vermijden van afval, recycling en geoptimaliseerde werkprocessen en -omstandigheden.

Met het TROX Production System (TPS), verbeteren we de processen en duurzaamheidsaspecten in alle TROX Group productiefaciliteiten wereldwijd.

 • TPS om alle productieprocessen en administratieve procedures te optimaliseren

 • TROX managementsysteem voor kwaliteits-, energie- en milieubeheer en arbo- en veiligheidsbeheer
 • Optimalisatie van productieprocessen en materiaalstroom
 • Vermindering van snijafval en afval
 • Investering in hardware en software voor het verzamelen van energiegegevens
 • Energie-auditsysteem voor meer energie-efficiëntie bij investeringen
 • Optimalisatie van arbeidsomstandigheden door continue procesregistratie en eliminatie van potentiële gevaren

MOBILITEIT EN LOGISTIEK

Het verminderen van het CO2-verbruik van onze goederenbewegingen en het optimaliseren van hulpbronnen voor verpakkingsmaterialen zijn belangrijk voor ons. We produceren dicht bij de klant, bundelen transporten, besteden aandacht aan de keuze van transportmiddelen en optimaliseren de verpakking voor een betere transporteerbaarheid.

 • Optimalisatie van opslag om specifiek energieverbruik te verminderen

 • Dichter bij de klant door uitbreiding van onze productiefaciliteiten
 • Minimaliseren van transportroutes door het opzetten van nieuwe productiefaciliteiten en magazijnen
 • Bundeling van regionaal transport om leveringsroutes te verkorten
 • Geleidelijke vermindering van hulpbronnen door herbruikbare verpakkingen
 • Geleidelijke overschakeling van het wagenpark op elektrische voertuigen
 • Optimalisatie van interne productieroutes en -processen om energie te besparen

INFRASTRUCTUUR

De operationele infrastructuur van TROX is gericht op duurzaamheid. Het efficiënte gebruik van energie en water in gebouwen spaart hulpbronnen, vermindert de CO2-uitstoot en verlaagt de operationele kosten.

Productontwikkeling wordt ook vanaf het begin gepland met behulp van recyclebare materialen om te zorgen voor maximale recycling en efficiënt gebruik van hulpbronnen.

 • Continue overgang naar groene energie

 • Investeringen in zonne-energie en andere CO2-arme energiebronnen
 • Compensatie van resterende CO2-uitstoot met certificaten, zoals Paulownia plantage
 • CO2-arme houten constructie voor nieuwbouw zoals TROX HESCO Zwitserland, zie foto hierboven
 • CO2-neutrale of tenminste CO2-gereduceerde productie in nieuwbouwprojecten, zie TROX Auranor in Noorwegen
 • Vermindering van primair energie- en waterverbruik door uitgebreide modernisering van gebouwen
 • Uitbreiding van het verzamelen van energiegegevens om de efficiëntie te verhogen en de milieueffecten van processen te beoordelen
 • Ontwikkeling van een gestandaardiseerd afvalbeheersysteem voor de gehele TROX Group
 • Opzet en uitbreiding van digitaliseringsprocessen om de efficiëntie te verhogen en de toekomst veilig te stellen

SOCIALE ZAKEN

'The human being is the benchmark, and people's well-being is our goal.'
We stemmen onze acties consequent af op deze bedrijfsfilosofie. Om TROX te vestigen als het meest duurzame bedrijf in de industrie op de lange termijn, zowel politiek als publiek, moeten we vandaag investeren in het veiligstellen van onze toekomst.

 • Voortdurend investeren in veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek

 • De waardering van onze werknemers bevorderen
 • Uitbreiding van trainingsprogramma's via webinars en trainingen van hoge kwaliteit tegen 2025
 • Bevordering van gendergelijkheid, ook in managementfuncties
 • Eerlijke beloning voor onze werknemers wereldwijd
 • Inzetten op eerlijkheid, integriteit en gelijke behandeling en bestrijding van corruptie en discriminatie
 • Consolidatie van bedrijfswaarden door middel van workshops
 • Wereldwijde samenwerking met verenigingen, organisaties en commissies om duurzame kwaliteits-, milieu- en energienormen in de bouwsector af te dwingen
 • Transparante en begrijpelijke communicatie met onze belanghebbenden via digitale, gedrukte en PR-media
 • Uitwisseling van informatie en kennis over goede binnenluchtkwaliteit op basis van wetenschappelijke studiesHOOGTEPUNTEN

PAULOWNIA PLANTAGE 

De Paulownia-plantage is een gezamenlijk project van de boerderij van Stefan Bonsels, de internationale TROX Group en het bio-innovatiepark Rheinland e. V. en zijn wetenschappelijke netwerkpartners.

De boomsoort, die oorspronkelijk uit Azië komt, is ook bekend als de kiri of blauwe klokjesboom. Hij groeit snel, neemt een bijzonder grote hoeveelheid koolstofdioxide op en biedt nog meer voordelen, zoals het gebruik als bouwmateriaal of voedselbron.

► Vind hier meer informatie! ►►

HET GHG-PROTOCOL UITGELEGD

*Scope 1, 2 and 3 upstream. 

Greenhouse Gas ProtocolONTDEK DE TOEKOMST VAN DUURZAAM BOUWEN MET TROX 

REEDS 52 EPD'S VAN TROX TE DOWNLOADEN

Het belang van duurzaamheid in ons leven en de rol van milieuvriendelijke producten is onbetwist. TROX neemt je mee naar een nieuw tijdperk van bouwen met Environmental Product Declarations (EPD's). Leer alles over het ecolabel van producten bij TROX. Zoals het belang van alle voordelen van EPD's en hoe ze een blijvende impact kunnen hebben op je aankoopgedrag.

► Klik hier voor de EPD-pagina! ►►production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Deel deze pagina

Beveel deze pagina aan

U kunt deze pagina delen door de link te delen.

Velden met een ster (*) zijn verplichte velden.

Contact

Bedankt voor uw bericht!

Uw aanbeveling is verzonden naar de ontvanger.

Contact

Wij zijn er om u te helpen.

Geef alstublieft het onderwerp van uw vraag en uw contactgegevens.
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399

Velden met een ster (*) zijn verplichte velden.

Contact

Bedankt voor uw bericht!

Uw bericht is ontvangen door ons Service Center en wordt verwerkt.
Onze service-afdeling neemt contact met u op.
Als u algemene vragen over onze producten en services heeft, kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399

Contact

Wij zijn er om u te helpen.

Geef alstublieft het onderwerp van uw vraag en uw contactgegevens.
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399

Attachment (max. 10MB)

Velden met een ster (*) zijn verplichte velden.

Contact

Bedankt voor uw bericht!

Uw bericht is ontvangen door ons Service Center en wordt verwerkt.
Onze service-afdeling neemt contact met u op.
Als u algemene vragen over onze producten en services heeft, kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399