LUCHTVERDELING IN HET LABORATORIUM

De eisen aan luchtverdeelsystemen in het laboratorium zijn bijzonder hoog. Om blootstelling aan verontreinigende stoffen te voorkomen, moeten grote luchtstromen in korte tijd worden uitgewisseld: Volgens DIN 1946-7 is de standaard een luchtverversingssnelheid van 8 keer het ruimtevolume per uur (dit kan van land tot land verschillen). Vanwege de warmtebelastingen die worden veroorzaakt door laboratoriumapparatuur, is koeling van de ruimtes ook vaak nodig in de zomer, maar ook in de winter. Tegelijkertijd is het belangrijk om tocht en grote temperatuurverschillen te vermijden om het hoogste comfort voor de medewerkers te garanderen. Om volledig aan alle eisen te voldoen, is een intelligente luchtverdeling die zich aanpast aan de specifieke omstandigheden van uw laboratorium essentieel.

Verschillende aspecten bepalen een luchtverdelingsconcept op maat:

  • De positie en de aard van het meubilair in het laboratorium beïnvloeden de luchtstromen en moeten zeker in aanmerking worden genomen bij het plannen van de luchtverdeling. Door de luchtterminals individueel in de ruimte te plaatsen, kan de luchtverdeling worden aangepast aan de specifieke omstandigheden van het laboratorium.

  • De hoeveelheid warmte die uit het laboratorium moet worden afgevoerd, de koelbelasting van de ruimte, varieert afhankelijk van het gebruik en de hoeveelheid gebruikte laboratoriumapparatuur. De vuilvracht van het laboratorium resulteert in de individueel benodigde luchtverversingssnelheid, dus de frequentie waarmee de laboratoriumlucht per uur moet worden ververst..

  • Voor thermisch comfort in het laboratorium moet het temperatuurverschil via lucht of water worden afgevoerd.

  • Het vermijden van tocht is een belangrijk criterium om een zo groot mogelijk comfort in het laboratorium te bereiken. Zo worden technische storingen door verkeerde tocht voorkomen.

  • Ondanks de hoge luchtverversingssnelheid in het laboratorium, moet de luchtaanzuiging en -afvoer zo stil mogelijk zijn.

LUCHTROOSTERS OP MAAT VOOR VERSCHILLENDE LUCHTSTROOMSTRATEGIEËN

Voor luchtverdeling in laboratoria zijn verschillende luchtstroomstrategieën beschikbaar, zoals menglucht (turbulente stroming), laminaire stroming met gerichte lage turbulentie en klassieke laminaire stromingsdiffusie.

Bij gemengde ventilatie wordt de toevoerlucht via sterk inductieve roosters in de ruimte gebracht. Hierdoor ontstaan turbulente luchtstromen waardoor de ingebrachte lucht zich vermengt met de binnenlucht.

Laminaire stroming beschrijft de lage turbulentie toevoerluchtinlaat via laminaire diffusors. In dit geval heeft de toevoerlucht slechts een lage snelheid en verdringt de vervuilde ruimtelucht in plaats van zich ermee te mengen. Een bijzondere vorm van verdringingsstroomventilatie is verdringingsstroom (met toevoerluchtafvoer meestal nabij de vloer), waarbij de koelere toevoerlucht de ruimte in wordt gebracht en de luchtuitwisseling plaatsvindt door natuurlijke thermische trek.

LUCHTSTROOMSTRATEGIEËN IN HET LABORATORIUM

TURBULENTE STROOM

Bij turbulente mengventilatie kan de laboratoriumlucht eenvoudig worden geregeld door de plaatsing van de op maat gemaakte toevoerluchtroosters.

De introductie van toevoerlucht creëert een diffuse luchtstroom die binnen- en toevoerlucht vermengt.

Dit compenseert temperatuurverschillen en zorgt voor thermisch comfort. Tegelijkertijd wordt de luchtverversingssnelheid die bedoeld is voor het laboratorium, verzekerd door de luchtverversing.

GERICHTE LAAG TURBULENTE LAMINAIRE STROMING (PCD)

Het PROCONDIF® ventilatiesysteem is bijzonder geschikt voor laboratoria. Met turbulentiearme luchtstroom kunnen tegelijkertijd grote luchthoeveelheden met gemiddelde temperatuurverschillen worden ingevoerd.

De 30° helling van de straalgeleiding in de PROCONDIF®-luchtterminals voorkomt het Coanda-effect door een klokvormige luchtverdeling in de ruimte te creëren zonder de binnenkomende lucht te laten wervelen.

Hierdoor is een gecontroleerde ventilatie van de laboratoriumruimten gewaarborgd, waardoor inductie van lucht vanuit de zuurkast in de ruimte wordt vermeden.

LAAG TURBULENTE LAMINAIRE STROMING (LF) 

Lage turbulente laminaire stroming (LF) wordt gekenmerkt door een uniform snelheidsprofiel en bijna parallelle stromingslijnen.

In dit proces wordt de luchtstroomsnelheid snel verlaagd, waardoor een bijna turbulentiearm luchtgordijn met lage snelheden ontstaat.

Laag-turbulente laminaire stroming wordt gebruikt waar processen bijzonder gevoelig zijn, bijvoorbeeld in zeer nauwkeurige schalen.

HET JUISTE LUCHTROOSTER KIEZEN

De luchtterminals en hun plaatsing in het laboratorium zijn de belangrijkste componenten van het ventilatiesysteem om comfort te garanderen en tegelijkertijd aan alle veiligheidsnormen te voldoen.
De specifieke omstandigheden van het laboratorium zijn bepalend voor de keuze van geschikte elementen.

WIJ HELPEN U GRAAG!

VDW

VDW

VDW

TDF-SilentAIR

TDF-SilentAIR

TDF-SilentAIR

TFM

Voor hoge luchtkwaliteit en hygiënische eisen en voor inbouw in plafonds

TFM

Voor hoge luchtkwaliteit en hygiënische eisen en voor inbouw in plafonds
TFM

UW CONTACTPERSOON VOOR ADVIES EN PROJECTONTWIKKELING

IK HELP U GRAAG,

Wij helpen u graag bij de individuele planning en implementatie van luchtdistributiestrategieën voor uw laboratoria.
Regel nu je vrijblijvende adviesgesprek!

Uw contactpersoon: Piet Brosens (Business Development Manager Systemen)

E-Mail: Piet.Brosens@troxgroup.com

Telefoon: 0183 - 767 302  |  Mobiel: 06 - 5124 8273

OF ÉÉN VAN MIJN ANDERE COLLEGA'S.

Geef uw wensen aan ons door of maak een afspraak voor een vrijblijvend advies.

Uw contactpersoon: Randy van Spronsen (Accountmanager Klimaattechniek en Luchtbehandeling - Zuid)

E-Mail: Randy.vanSpronsen@troxgroup.com

Telefoon: 0183 - 767 333  |  Mobiel: 06 - 2520 4544

WE STAAN KLAAR OM U TE HELPEN!

Geef uw wensen aan ons door of maak een afspraak voor een vrijblijvend advies.

Uw contactpersoon: Peter Esko (Senior Accountmanager Klimaattechniek en Luchtbehandeling - Noord)

E-Mail: Peter.Esko@troxgroup.com

Telefoon: 0183 - 767 331  |  Mobiel: 06 - 1518 7453

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Deel deze pagina

Beveel deze pagina aan

U kunt deze pagina delen door de link te delen.

Velden met een ster (*) zijn verplichte velden.

Contact

Bedankt voor uw bericht!

Uw aanbeveling is verzonden naar de ontvanger.

Contact

Wij zijn er om u te helpen.

Geef alstublieft het onderwerp van uw vraag en uw contactgegevens.
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399

Velden met een ster (*) zijn verplichte velden.

Contact

Bedankt voor uw bericht!

Uw bericht is ontvangen door ons Service Center en wordt verwerkt.
Onze service-afdeling neemt contact met u op.
Als u algemene vragen over onze producten en services heeft, kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399

Contact

Wij zijn er om u te helpen.

Geef alstublieft het onderwerp van uw vraag en uw contactgegevens.
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399

Attachment (max. 10MB)

Velden met een ster (*) zijn verplichte velden.

Contact

Bedankt voor uw bericht!

Uw bericht is ontvangen door ons Service Center en wordt verwerkt.
Onze service-afdeling neemt contact met u op.
Als u algemene vragen over onze producten en services heeft, kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399